Teknisk förvaltning

En komplett förvaltningslösning

Vårt erbjudande

Vårt tekniska förvaltningsarbete omfattar skötsel och underhållsplanering kring fastigheter. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och tar hand om allt ifrån den dagliga driften till projektspecifika uppdrag så som brandskyddskontroller och energideklarationer.

Våra erfarna förvaltare jobbar tillsammans med styrelser för att se till att fastigheten behåller sin höga standard. Genom vårt arbete säkerställer vi att fastighetens värde bibehålls på lång sikt och minimerar risken för större framtida underhållsarbeten.

Radonmätningar

Energideklarationer

Brandskyddskontroller

Brandsäkerhet

PCB-saneringar

Försäkringsärenden

teknisk-forvaltning
teknisk-forvaltning