Övriga produkter och tjänster

En komplett förvaltningslösning

Vårt erbjudande

Eftersom Trönnberg & Co strävar efter att tillhandahålla ett komplett utbud av förvaltningstjänster erbjuder vi även övriga produkter och tjänster som vi sett efterfrågas i branschen. Några exempel är uthyrning av lokaler, villkorsförhandlingar, finansiering och ordförandeskap. Därutöver hjälper vi även till med deklarationer och skatteberäkningar. Mer om våra övriga tjänster och produkter nedan.

  • Uthyrning av lokaler
  • Hyresförhandlingar bostäder 
  • Villkorsförhandlingar
  • Deklarationer & skatteberäkningar
  • Fastighetsdeklarationer och taxeringsbeslut
  • Kapitaltillskottsanalyser
  • Projekt och Byggledning med egen kvalitetsansvarig
  • Ordförandeskap Bostadsrättsföreningars Årsstämmor
ovrigatjanster
ovrigatjanster