Förvaltningspaket

En komplett förvaltningslösning

Förvaltningspaket

Vi arbetar för att skapa en säker och välfungerande fastighetsförvaltning. I vårt dagliga arbete utgår vi från årscykler med systematisk förvaltningsuppföljning.

Våra förvaltare bevakar lagar och regelverk avseende byten och andrahandsuthyrningar, pantsättningar och kontrolluppgifter så vi ständigt kan hålla oss uppdaterade och vara uppriktiga mot våra kunder.
Vi för alltid en dialog och kommer fram till kundspecifika lösningar. Därför älskar vi utmaningar och att arbeta med kundanpassande verktyg. Vi förbereder ärenden och verkställer styrelsers och ägares beslut. Eftersom Trönnberg & CO är en platt organisation har vi nära till snabba beslut vilket gör oss väldigt flexibla. Genom våra många kontaktytor och arbetande delägare har vi lyckats skapa oss en lång och i många fall djup erfarenhet av stabilt förvaltningsarbete. Vi tror på att kunden skall ha sina intäkter på ett eget konto och vi handlar upp underentreprenörer i konkurrens på en fri marknad eller nyttjar de kontakter kunden redan har.

forvaltningspaket1
forvaltningspaket1