Ekonomisk förvaltning

En komplett förvaltningslösning

Vårt erbjudande

Trönnberg & Co erbjuder ekonomisk förvaltning till så väl bostadsrättsföreningar som kommersiella fastighetsägare. Våra tjänster omfattar både ekonomiska och administrativa tjänster. Vårt mål är att underlätta styrelsers och beslutsfattares dagliga arbete så de kan fokusera helhjärtat på förenings- och driftsfrågor. Vi har lång erfarenhet av ekonomisk förvaltning och erbjuder därför ett tryggt, personligt och bekvämt förvaltande.

Vi tar fram ekonomiska rapporter, kalkyler och prognoser samt gör bokslut och kassaflödesanalyser. Vår nya webbportal för dokumenthantering och administration är ett exempel på tidseffektiviserande tjänster vi erbjuder våra kunder. En mer utförlig specifikation av vad vi kan erbjuda beskrivs i punktform nedan.

trappuppgång

Ekonomiska tjänster

Ekonomiska rapporter

Projektredovisning

Anläggningsregister

Redovisningstjänster

Årsredovisningar och bokslut

Deklarationer och Skatter

Hyror och avisering

Ekonomiska rapporter

Kalkyler och prognoser

Budget och flerårsplaner

Överlåtelse och pantsättningar

Ekonomisk analys

Nyckeltal

Kassaflödesanalyser

finansiering och låneuppföljning

trappuppgång