Vision & företagsfakta

Fastighetsförvaltning med personlig service sedan 1993

vision

– Företagsfakta och historik

Trönnberg & Co Förvaltnings AB förvaltar fastigheter med personlig service och lång branscherfarenhet. Bolaget bildades 1993 med Bruno Trönnberg som huvudägare. Erfarenheter från fastighetsägande i familjen i över 100 år kombinerades med spetskompetens inom byggteknik och ekonomi.

– Vision och verksamhet

Trönnberg & Co äger inga egna fastigheter utan arbetar uteslutande med förvaltning åt externa kunder. Kunder är idag bolag, enskilda näringsidkare, bostadsrättsföreningar, stiftelser och förbund som äger bostadsfastigheter såväl som kommersiella fastigheter.
Förutom teknisk och ekonomisk förvaltning hjälper vi våra kunder med många kringtjänster såsom projektledning, tekniska och ekonomiska utredningar och deklarationer. Vi värnar om goda kundrelationer.
Som förvaltare och bollplank vill vi vara neutrala och har därför ingen egen fastighetsskötsel, trappstädning eller liknande tjänster utan dessa väljer vi att handla upp åt våra uppdragsgivare i konkurrens då vi anser det medför bättre avtalsvillkor och större förhandlingsfrihet. Med väl utvalda samarbetspartners kan vi om så önskas erbjuda en fullständig förvaltning.

”Vår vision är att tillsammans utveckla en förvaltning som tar särskild hänsyn till fastighetens karaktär likväl som fastighetsägaren och dess kunders krav och förväntningar.”

vision