Vår verksamhet

Fastighetsförvaltning med personlig service sedan 1993

Building

Hur jobbar Trönnberg & Co?

Våra ledord är Stabilitet och Flexibilitet. Vi är förtroendevalda i branschorganisationen Fastighetsägarna. Att verka för God sed på fastighetmarknaden är vår ledstjärna. Vi håller oss ständigt uppdaterade med marknader som direkt och indirekt påverkar fastighetsägandet och vi följer upp och utbildar vår personal avseende hyreslagsstiftning, skattelagstiftning, årsredovisningslagen, AMF-AMA, PBL (Plan och Byggnadslagstiftning) samt rekommendationer, rättsfall och gränsdragningsföreskrifter.

– Organisation och uppdrag

Vi är en noggrant utvald organisation med fokus på vår uppgift att förvalta fastigheter. Idag förvaltar vi ca 100 fastigheter mestadels i Stockholms Innerstad och närförort.

Vårt arbetslag av ingenjörer, ekonomer, jurister, konsulter och administratörer tar hand om 200.000 m² till ett taxerat värde om 3 miljarder kronor. De 3.000 objekten består till 75% av bostäder och 25% lokaler med en hyresomsättning på ca 300 miljoner kronor.

– Ambition och arbetssätt

Vår ambition är att erbjuda heltäckande förvaltningstjänster med hög kvalitet och servicegrad åt mindre och medelstora kunder. Våra uppdragsgivare är ägare till kommersiella fastigheter, familjer med hyresfastigheter som ägts i generationer, bostadsrättsföreningar och stiftelser och förbund som uppskattar det professionellt personliga bemötandet. Vi är djupt intresserade av fastigheter och har under många år samlat de kunskaper och erfarenheter som krävs för att bevara och utveckla dem på bästa sätt. Vi ser det som vårt dagliga arbete att skämma bort fastigheterna och de människor som bor och verkar i dem. Vi vill bidra till att skapa och upprätta harmoni och balans i alla handlingar.

Building