start-header1

Bostadsrättsföreningar

Trönnberg & CO hjälper bostadsrättsföreningar med allt ifrån underhållsplaner till ekonomisk rådgivning. Tillsammans med föreningens styrelse jobbar vi för ett långsiktigt, tryggt och förenklat boende.

Hyresfastigheter

Våra engagerade medarbetare arbetar för att underlätta hyresfastighetsägares vardag i det ekonomiska och administrativa arbetet. Vi hjälper bland annat till med hyresavisering, lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning.

Kommersiella fastigheter

Vi förvaltar kommersiella fastigheter med stort fokus på långsiktig förbättring och personlig kontakt. Genom våra tjänster hjälper vi fastighetsägare med bl.a. lokaluthyrning, lokalanpassning och utveckling.

Projektverksamhet

Trönnberg & CO hjälper fastighetsägare att förädla och utveckla befintliga fastigheter. Genom noggrann samordning utför vi bl.a. förstudier av kommande renoveringsbehov, byggkalkyler och övergripande projektledning.

Trönnberg & Co har blivit Lexium Förvaltning & Projekt AB

 

Vi förvaltar och förädlar fastigheter med personlig och flexibel service.

Vår vision är att tillsammans utveckla en förvaltning som tar särskild hänsyn till en fastighets karaktär likväl som fastighetsägarens och dess kunders krav och förväntningar. Vi strävar efter förvaltning som andas välkomnande av alla som äger, bor, hyr lokal, arbetar i, eller besöker fastigheten. En förvaltning med värme som innefattar stolthet, trygghet och närhet för alla. En förvaltning som bryr sig – för att det är roligt att skapa mervärde tillsammans.

Läs mer på www.lexium.se

Vårt erbjudande

Ekonomisk förvaltning

Vi hjälper våra kunder med allt ifrån kameral förvaltning till bokslut och deklarationer.

Teknisk förvaltning

Vi hjälper till med allt ifrån underhållsplaner, teknisk service och fastighetsskötsel.

Projektledning

Vi hjälper våra kunder med allt ifrån renoveringsarbeten till större ombyggnationer.

För mer information om våra tjänster eller kostadsuppskattning av ett projekt går det bra att skicka en offertförfrågan via knappen nedan. Vi återkommer till er så snart vi kan!

Senaste nyheterna

Lexium förvärvar Trönnberg Förvaltning 

Lexium Group AB förvärvar via dotterbolag inkråmet i Trönnberg & Co Förvaltnings AB. Det nya bolagsnamnet blir Trönnberg Förvaltning & Projekt AB. 

VD för Trönnberg Förvaltning & Projekt AB blir Svetlana Garint (idag vVD Trönnberg) som tillsammans med Lars Skemark (idag Fastighetschef Trönnberg) även går in som delägare.  

Trönnberg, grundat 1993, förvaltar ca 120 fastigheter fokuserat till Stockholms innerstad och närförort. Bolagets fastighetsförvaltare, ekonomer, projektledare och administratörer tar hand om 200.000 m² till ett taxerat värde om ca 3 miljarder kronor. De ca 3.500 objekten består till 75% av bostäder och 25% lokaler med en hyresomsättning på ca 300 miljoner kronor. Trönnberg omsatte ca 19 Msek år 2020. 

Trönnberg fortsätter som fristående bolag med visionen att vara ”den största bland de mindre” i branschen där den personliga kontakten även framåt står i centrum. 

”Vi fördjupar vårt samarbetat med Lexium Service Management genom att Lexium Group går in som huvudägare. Jag och medarbetarna ser fram emot att fortsätta driva verksamheten tillsammans med vår samarbetspartner. Lexium är ett entreprenörsdrivet företag som delar våra värderingar, ger stabilitet och finansiell styrka samt bidrar med kompetens inom b.la styrelsearbete, bolagsledning, digitalisering och affärsutveckling till nytta för Trönnberg och våra kunder”. 

Kommenterar Svetlana Garint, VD för Trönnberg Förvaltning & Projekt AB 

” Vi är mycket glada och stolta att få välkomna Trönnberg till Lexium-gruppen. Det är en väletablerad och välkänd aktör inom Förvaltning av fastigheter som grundades 1993 och kommer fortsätta som ett separat bolag under eget varumärke. Vi kommer fortsätta fokusera på att vara det personliga alternativet i branschen med nära relationer där alla kunder är välkända och välkomna” 

Kommenterar Niclas Brodin, Koncernchef Lexium Group AB. 

För mer information, kontakta Svetlana Garint på mail svetlana.garint@tronnberg.se eller Niclas Brodin på mail niclas.brodin@lexium.se  

Läs mer om Lexium på www.lexium.se

Viktig information med anledning av coronasituationen

Med anledning av den extraordinära situationen och risken för smitta har Trönnberg & Co beslutat att ställa in samtliga fysiska kundmöten.

Vi kommer att erbjuda er möjligheten till möten via telefon eller Teams.

Vi kommer även att ge våra medarbetare större möjligheter att arbeta hemifrån för att skapa flexibilitet samtidigt som vi säkrar vår fortsatta produktion.

Det påverkar inte vår verksamhet eller tillgänglighet i någon större utsträckning, utan är en åtgärd för att skydda medarbetarna och deras familjer samt bidra till minskad spridning av Covid-19.