Vårt erbjudande

V

årt tekniska förvaltningsarbete omfattar skötsel och underhållsplanering kring fastigheter. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster och tar hand om allt ifrån den dagliga driften till projektspecifika uppdrag så som brandskyddskontroller och energideklarationer.

Våra erfarna förvaltare jobbar tillsammans med styrelser för att se till att fastigheten behåller sin höga standard. Genom vårt arbete säkerställer vi att fastighetens värde bibehålls på lång sikt och minimerar risken för större framtida underhållsarbeten.

  • Radonmätningar
  • Energideklarationer
  • Brandskyddskontroller
  • Brandsäkerhet
  • PCB-saneringar
  • Försäkringsärenden

teknisk-forvaltning

Våra fastighetsförvaltare

Torbjörn Hemmingsson

Torbjörn Hemmingsson

FASTIGHETSFÖRVALTARE
Tel: 08 505 855 00
Nicklas Lundell

Nicklas Lundell

FASTIGHETSFÖRVALTARE
Tel: 08-505 855 12
Bengt Blomkvist

Bengt Blomkvist

FASTIGHETSFÖRVALTARE
Tel: 08-505 855 16
Jennica Andersson

Jennica Andersson

Teknisk Förvaltare
Tel: 08-505 855 80