Vårt erbjudande

T

rönnberg & CO erbjuder ekonomisk förvaltning till så väl bostadsrättsföreningar som kommersiella fastighetsägare. Våra tjänster omfattar både ekonomiska och administrativa tjänster. Vårt mål är att underlätta styrelsers och beslutsfattares dagliga arbete så de kan fokusera helhjärtat på förenings- och driftfrågor. Vi har lång erfarenhet av kameral förvaltning och erbjuder därför ett tryggt, personligt och bekvämt förvaltande.

Vi tar fram ekonomiska rapporter, kalkyler och prognoser samt gör bokslut och kassaflödesanalyser. Vår nya webbportal för dokumenthantering och administration är ett exempel på tidseffektiviserande tjänster vi erbjuder våra kunder. En mer utförlig specifikation av vad vi kan erbjuda beskrivs i punktform nedan.

 

tjanster

Ekonomitjänster

 • Ekonomiska rapporter
 • Projektredovisning
 • Anläggningsregister

Redovisningstjänster

 • Årsredovisningar och bokslut
 • Deklarationer och Skatter
 • Hyror och avisering

Ekonomiska rapporter

 • Kalkyler och prognoser
 • Budget och flerårsplaner
 • Överlåtelse och pantsättningar

Ekonomisk analys

 • Nyckeltal
 • Kassaflödesanalyser
 • Finanisering och låneuppföljning